lijn
De oerkracht

Om tot een heel nieuwe ontwikkeling te komen in de gezondheid is het belangrijk om terug te keren naar de oorsprong van het leven:

De oerkracht waaruit alles ontstaan is

 

  

In de geschiedenis kennen wij de Egyptische, Griekse en vooral de oude zienswijze van de Hindoes.

 

Bij de Egyptenaren was de scarabee een symbolisch teken. Dit heilige diertje oefende op mysterieuze wijze invloed uit op alle processen van wedergeboorte. Dit had het beestje te danken aan zijn wijze van voortplanting; tijdens zijn leven duwde het een bolletje mest voort en in deze handeling zagen de Egyptenaren de hemelse cyclus van de op- en ondergaande zon. De scarabee gebruikte dit mestballetje als broedkamer, waar na verloop van tijd zijn nakomelingen zich ontpopten. Dit maakt de scarabvee tot symbool van het nieuwe leven, de oerkracht.

Bij de Grieken is het de godin Hera; zij wordt gezien als de schepper van het heelal. De vrouw als fundament van de wereld, aldus de Grieken.

Bij de Hindoes gaat het nog verder: ooit was de vrouwelijke oerkracht - de zelfbewuste godinnenkracht - de basis waaruit de mensheid zich ontwikkelde.

In het belang van de evolutie van de mens heeft de oerkracht zich ooit teruggetrokken ten gunste van de ontwikkeling van onze mannelijke oerkracht.

We leven nu in een tijd dat de vrouwelijke oerkracht een inhaalslag maakt en zich meer bewust en onafhankelijk manifesteert.

Bij deze wedergeboorte schudt de aardbodem de mannelijke en vrouwelijke oerkracht behoorlijk wakker. Hiermee wordt bedoeld dat de mannelijke en vrouwelijke oerkracht weer in balans wordt gebracht waarbij het de bedoeling is dat beide in de toekomst integreren en in harmonie met elkaar samenwerken.

De oerkracht van vrouwen is creatief, leven gevend, ontzagwekkend en intuïtief.

Van oudsher is ze verbonden met Moeder Aarde, maar er is ook een rechtstreekse verbondeheid met de Kosmos en met de Bron waar we allen uit zijn voortgekomen.

Om in de toekomst te kunnen overleven als mensheid, hebben we deze intuïtieve en creatieve  aardgebondenheid hard nodig.

Door de eeuwen heen hebben in vele culturen  vrouwen geleden: maatschappelijk, geestelijk, fysiek en seksueel. Vrouwen zoeken al eeuwen een antwoord op de vraag hoe ze - los van de vrouwelijke oerkracht - het beste kunnen functioneren. Hier is een grote verwarring ontstaan onder vrouwen; sommigen leven in onderworpenheid aan anderen en andere vrouwen copiëren mannelijk gedrag. Geen van deze wijzen hebben ook maar iets met de vrouwelijke oerkracht te maken: een van de ergste problemen in deze tijd is de slachtofferrol - jezelf van alles de schuld geven.

De boodschap is: schud je los uit deze mannelijk georiënteerde wereld. Vrouwen zijn degenen die nieuw leven geven en geboorte doet pijn! Ga door deze pijn heen; wees creatief, innovatief en genees zo het grote veld vrouwenpijn dat over deze wereld hangt.

Kijk naar de innovatieve Gezondheids Beroepsorganisaties hoeveel vrouwen hierin een nieuw beeld scheppen.

De opzet van het nieuwe denken is innovatief terwijl de kennis die we gebruiken al heel oud is.

Laten we een balans maken en teruggaan naar onze oerkracht.

De definitie van oerkracht:

de scheppende mannelijke oerkracht zorgt dat nieuw leven kan ontstaan, de vrouwelijke oerkracht zorgt dat dit nieuwe leven groeit en beide zorgen zij dat in harmonie, liefde en respect voor mens, dier en natuur de zelfstandigheid van dit nieuwe leven wordt gewaarborgd.

Tot slot: Wees de verandering die je in de wereld wenst  (Mahatma Ghandi, 1869-1948)