lijn
Scholing

Voor toelating is gedegen opleiding vereist.

Het Centraal Toetsings- en adviesbureau (CTB) stelt vast in welk register men geplaatst wordt.

 

De beroepsbeoefenaar komt met de NNG overeen dat hij/zij op de hoogte blijft van het vakgebied waarin hij/zij werkzaam is. Het is verplicht om aantoonbaar minimaal 2 dagen per jaar te besteden aan bij– en of nascholing in het eigen vakgebied. Ook kan een vakoverstijgende cursus worden gevolgd.